Zahraničním klientům a hostům

Na přání zákazníka zajistíme realizaci akcí v cizím jazyce. Standardně můžeme realizovat vedení kurzů v angličtině. V případě potřeby zajistíme tlumočení do dalších cizích jazyků. Lze využít i tu variantu, že tlumočení zajistí zákazník vlastními silami. Realizace akcí je možná i za podmínek „smíšené jazykové varianty“ (pouze část účastníků hovoří jiným jazykem a zbytek česky) a závisí zejména:

  • na počtu osob mluvících cizím jazykem (kolik osob v kurzu, z toho kolik cizí jazyk)
  • na typu kurzu (bezpečná, defenzivní, sportovní jízda, kurz na přání, apod.)
  • na případných úpravách obsahu a rozsahu akce, jejím způsobu organizace apod.

Veškeré detaily zajištění výše uvedených variant je vhodné podrobně a s předstihem projednat!