Účast necvičícího doprovodu, tj. partner, dítě, spolupracovník, apod. není přípustná, neberte sebou na výcvik ani psa, zvíře při výcviku zbytečně trpí a není, kdo by jej hlídal! V případě, že přijedete s doprovodem, musí doprovod:

  • opustit výcvikové prostory, není povolena ani účast „jen na učebně“ nebo jen na místě spolujezdce, ani volný pohyb po cvičišti
  • nebo uhradit v hotovosti cenu za kurz (pouze v případě, že je v kurzu volné místo), cena je stanovena za počet osob, nikoli vozidel

Výše uvedená pravidla pro doprovod samozřejmě neplatí pro:

  • akce, které předpokládají svým zaměřením a programem i účast doprovodu
  • pro organizátory či doprovod firemních kurzů nebo akcí