Kurzy bezpečné jízdy

Cílem výcviku je poskytnout řidičům všech skupin řidičských oprávnění příležitost zdokonalovat své dovednosti. Nabízíme možnost ověřit si Vaše schopnosti a jízdní vlastnosti vozidla při jeho ovládání v různých adhezních podmínkách a ve složitých (simulovaných) jízdních situacích. Získáte potřebné znalosti a zkušenosti, které Vám mohou pomoci lépe vyhodnocovat reálné, velmi často složité situace v běžném silničním provozu. Osvojíte si správné návyky jak lze minimalizovat možna rizika na silnici. Současně si v bezpečných podmínkách nacvičíte postupy jak eventuelně je možno zvládnout případné neočekávané, nebo krizové situace, se kterými se můžete setkat v běžném provozu na našich silnicích.

Varianty kurzů

AKTIV - základ za rozumnou cenu

Méně časově, finančně i řidičsky náročná varianta. Výcvik je koncipován zejména pro řidiče s menší řidičskou praxí a řidiče začátečníky.

PROFI - zlatá střední cesta

Čtyři hodiny praktického výcviku, zvládání řidičsky náročnějších manévrů. Výcvik určen pro řidiče s běžnou praxí.

TOP - pro náročné

Kurz je zaměřen na získání vysoké úrovně znalostí i dovedností pro bezpečné řízení. Varianta vhodná pro řidiče, kteří již kurz bezpečné jízdy v minulosti absolvovali.

Bezpečnost především.
U všech variant je vždy náročnost cviků volena vzhledem k jízdním vlastnostem vozidla a řidičským schopnostem účastníka.


Kurz pro jednotlivce

Za „Účast jednotlivců“ považujeme tu variantu, že zákazník z jakéhokoli důvodu nemůže naplnit účtované minimální počty účastníků v kurzech pro skupiny osob. To neplatí pro případ, že zákazník uhradí i neobsazená místa do minimálního počtu. Tento typ kurzu je tedy určen řidičům osobních a užitkových automobilů, kteří chtějí výcvik absolvovat individuelně, nebo v menším počtu než stanovené minimální limity v kurzech pro skupiny osob.

Ve Vysokém Mýtě lze absolvovat 3 různé úrovně výcviku (AKTIV, PROFI a TOP). Jednotlivé úrovně se liší zejména využitím technického zázemí cvičiště (jednotlivých cvičných modulů), časovým rozsahem a obsahem praktického výcviku.

V Třinci nabízíme úroveň výcviku PROFI.

V Mostě je obsah praktického výcviku identický se zaměřením kurzu TOP.

Náročnost jednotlivých cviků je vždy přizbůsobena idividuálně řidičským schopnostem jednotlivých účastníků. Pokud splňujete výše uvedená kritéria a nechcete platit volná místa, je Vaše účast možná za následujících podmínek:

CENÍK

cena kurzu Polygon Most "TOP" 4165 Kč bez DPH / 1 osoba 5040 Kč vč. DPH / 1 osoba
cena kurzu Polygon Vysoké Mýto "AKTIV" 2900 Kč bez DPH / 1 osoba 3509 Kč vč. DPH / 1 osoba
cena kurzu Polygon Vysoké Mýto "PROFI" 3300 Kč bez DPH / 1 osoba 3993 Kč vč. DPH / 1 osoba
cena kurzu Polygon Vysoké Mýto "TOP" 4100 Kč bez DPH / 1 osoba 4961 Kč vč. DPH / 1 osoba
cena kurzu Polygon Třinec "PROFI" 3300 Kč bez DPH / 1 osoba 3993 Kč vč. DPH / 1 osoba
Rezervace na kurz Dárkový poukaz

Kurz pro skupiny osob

Kurzy jsou určeny pro řidiče osobních, užitkových, nákladních, speciálních vozidel a autobusů při obsazení níže uvedeným minimálním počtem osob. Případně se hradí cena i za volná neobsazená místa do minimálního účtovaného počtu. Jsou různé způsoby realizace kurzů, které závisí na celkovém požadovaném počtu účastníků, počtu kurzů, vybavení daného areálu a podobně. Při standardním průběhu kurzu každá skupina absolvuje výcvik od 9.00 – 16.00 hod., z toho 2 hod. teorie, 1 hod. přestávka na oběd, 4 hod. praktického výcviku (každá skupina s vlastním instruktorem) na různých výcvikových plochách.

Níže uvedené ceny jsou základní. V případě zájmu o zkrácený kurz (např. 1 hodina teorie a 2 hodiny praxe) může být poskytnuta sleva 10 - 40 %. Konečná cena kurzu může být zvýhodněna na základě řady dalších faktorů jako je například celkový objem zakázky, opakovaná účast, stálý zákazník a podobně. Ceny jsou platné od 12. 1. 2016.

SKUPINY na polygonu TŘINEC, vozidla do 3,5t, Kurz bezpečné jízdy „PROFI“:

1 SKUPINA, max 10 osob 26 400 Kč bez DPH / kurz (1 kurz, oběd pro účastníky v ceně)
2 SKUPINY, souběžně se dvěma lektory, max. 20 osob 52 800 Kč bez DPH / kurz (2 kurzy, oběd pro účastníky v ceně)

SKUPINY na polygonech MOST, Vysoké Mýto, vozidla do 3,5t:

A1 kurz pro 10 - 13 osob (společná teoretická i praktická část výcviku)

CENÍK - vozidla do 3,5t

kurz bezpečné jízdy Polygon Most "AKTIV"
(výcvik je koncipován zejména pro řidiče a menší řidičskou praxí a řidiče začátečníky)
41 000 Kč bez DPH / kurz
kurz bezpečné jízdy Polygon Most "PROFI"
(výcvik je koncipován zejména pro řidiče s běžnou praxí v řízení vozidla)
48 000 Kč bez DPH / kurz
kurz bezpečné jízdy Polygon Most "TOP"
(je určen zejména řidičům, kteří již kurz bezpečné jízdy v minulosti několikrát absolvovali)
53 000 Kč bez DPH / kurz
kurz bezpečné jízdy Polygon Vysoké Mýto "AKTIV"
(účtuje se min. 10 osob)
2 900 Kč bez DPH / osoba
kurz bezpečné jízdy Polygon Vysoké Mýto "PROFI"
(účtuje se min. 10 osob)
3 300 Kč bez DPH / osoba
kurz bezpečné jízdy Polygon Vysoké Mýto "TOP"
(účtuje se min. 10 osob)
4 100 Kč bez DPH / osoba

Kurz pro 14 a více osob

CENÍK - vozidla nad 3,5t

kurz bezpečné jízdy Polygon Most a Vysoké Mýto
(účtuje se min. 8 osob)
  • A2 kurz pro 14-26 osob (společná teoretická část, praxe je rozdělena na dvě samostatné skupiny)
  • A3 kurz pro 27-39 osob (teoretická část na více učebnách, praxe je rozdělena do tří samostatných skupin)
4 165 Kč bez DPH / osoba
  • A.. kurz pro více osob (průběh kurzu a počet osob limituje pouze kapacita konkrétního areálu)

    Teoreticky lze kurz realizovat pro jakýkoli počet osob, obecně však kromě požadavku zákazníka závisí na cíli akce, na kapacitě konkrétního cvičiště, na druhu výcvikových vozidel, finančních nákladech, minimalizaci bezpečnostních rizik a zachování kvality a úrovně výcviku.

cena na základě konkrétního požadavku
Poznámka: Účast necvičícího doprovodu, tj. partner, dítě, spolupracovník, apod. není přípustná, neberte sebou na výcvik ani psa, zvíře při výcviku zbytečně trpí a není, kdo by jej hlídal! V případě, že přijedete s doprovodem, musí doprovod:
  • opustit výcvikové prostory, není povolena ani účast „jen na učebně“ nebo jen na místě spolujezdce, ani volný pohyb po cvičišti
  • nebo uhradit v hotovosti cenu za kurz (pouze v případě, že je v kurzu volné místo), cena je stanovena za počet osob, nikoli vozidel
Výše uvedená pravidla pro doprovod samozřejmě neplatí pro:
  • akce, které předpokládají svým zaměřením a programem i účast doprovodu
  • pro organizátory či doprovod firemních kurzů nebo akcí